Rảnh rỗi sinh nông nổi, bản dịch của người khác, t́m được bản uncen nên add vào, giữ nguyên bản dịch để tôn trọng tác giả.