Quote Originally Posted by thanhi View Post

Screenshot:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=sCuBjN0XyXA[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=qkvR8pO1Vqg[/ame]
http://www.sky-fish.jp/soleil-region/region-index.html

System Requirements

Release-Date: 2008/04/25
OS: Windows 2000/XP/Vista
CPU: Pentium III 500 MHz or better
RAM: 256MB or 512MB

Thật đáng tiếc là game này không có patch E mà ḿnh cũng chưa test nhưng thấy game cũng khá hấp dẫn, nhưng tiếng nhật hay tiếng tàu ǵ cũng vậy thôi ṃ vài giờ là rành thôi .....

-Buy from credits-
.......................