Có bác nào c̣n giữ bộ Pink Panzer mà dịch tiếng việt rồi không cho ḿnh xin. Cám ơn nhiều