- Bảng xếp loại năm 2010 vừa qua: Click here (cho những bạn không biết)
- Cuộc thi thường niên 12 ero manga của năm đă khép lại với kết quả "không ngoài mong đợi" của 12 ứng viên ero manga hay nhất năm 2011
- Dưới đây là kết quả b́nh chọn:

☆12==================================
LEFT align image
JTitle: しゅがー☆すぽっと
Author:Maeshima Ryou
Release Date: ?/?/2011
Publisher: Akane Shinsha


☆11==================================
LEFT align image
JTitle: 恋糸記念日
Author:Takayaki
Release Date: 17/08/2011
Publisher: Core Magazine

☆10==================================
LEFT align image
JTitle: ピンクトラッシュ
Author:Kerorin
Release Date: 17/03/2011
Publisher: Angel Shuppan

☆9==================================
LEFT align image
JTitle: Sweethearts
Author:Kisaragi Gunma
Release Date: 09/05/2011
Publisher: Core Magazine

☆8==================================
LEFT align image
JTitle: えっちスケッチ
Author:Kantamaki Yui
Release Date: 10/06/2011
Publisher: Hit Shuppansha

☆7==================================
LEFT align image
JTitle: ポルノグラフィティ
Author:ONIZUKA Naoshi
Release Date: 10/02/2011
Publisher: Akaneshinsha

☆6==================================
LEFT align image
JTitle: 青の時代
Author:Miyauchi Yuka
Release Date: 10/2/2011
Publisher: Akaneshinsha

☆5==================================
LEFT align image
JTitle: TSF物語
Author:Shindou L
Release Date: 08/04/2011
Publisher: Mujin TI-net

☆4==================================
LEFT align image
JTitle:少女×少女×少女
Author:AKATSUKI Myuuto
Release Date: 04/08/2011
Publisher: TI Net

☆3==================================
LEFT align image
JTitle: ジャボニーズ・プリティーン・スイート
Author: Higenamuchi
Release Date: 20/3/2010
Publisher: Wani Magazine

☆2==================================
LEFT align image
JTitle: 好きで好きで、すきで
Author: OKADA Kou
Release Date: 08/04/201
Publisher: Hit Shuppansha
☆1==================================
LEFT align image
JTitle: はじらいブレイク
Author: Homunculus
Release Date: 30/06/2011
Publisher: Wani Magazine