cả kho hentai eng c̣n chưa đọc + dịch hết th́ lo cái quái ǵ, c̣n chưa kể đến là raw mà các team trên mạng chưa trans ra bản eng