sao ḿnh đăng kí acc bên này rồi sang bên kia, không vào đc cái topic nào, nó thông bao liên hệ admin