dude
ḿnh thấy vợ bạn rất xinh và đảm đang
hợp với tiêu chuẩn của ḿnh
cho ḿnh lấy vợ bạn nhé