PDA

View Full Version : Site Announcements/News 1. Welcome to new Home
 2. Thông báo chuyển Data từ forum cũ
 3. Góp ư, báo lỗi forum
 4. Thông báo chính thức về vấn đề chuyển data từ forum cũ
 5. Phân công và báo cáo tiến độ move data từ 4rum cũ sang 4rum mới
 6. Đôi điều về thưởng thức Hentai
 7. Tham khảo ư kiến về màu theme part 2
 8. Ư kiến về việc mở touhou fc (chuyên H)
 9. Tầm sư học đạo làm editor vs translate manga
 10. [Khảo sát] Có nên mở lại chatbox ?
 11. Kênh thiếu nhi Việt chiếu phim hoạt h́nh người lớn
 12. Chính Phủ Nhật Bản Sẽ Tiến Hành Chiến Dịch Xử Lí Các Trang Web Vi Phạm Bản Quyền Manga/Anime Vào Tháng Tới
 13. Best ero manga 2013
 14. Ero manga Award 2011
 15. VnSharing
 16. Tuyển nhân lực cho sub team của BTG
 17. Chúc mừng năm mới 2015!
 18. [Lưu ư] Thông báo về việc tái cơ cấu forum
 19. [Lưu ư] Tuyển thành viên cho nhóm dịch buzplanet
 20. Chúc mứng năm mới 2016
 21. Best Hentai manga 2015
 22. Chúc mừng năm mới 2017
 23. Chúc mừng năm mới 2018
 24. Doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam !